Naudojamos garsinio apibūdiinimo ir titravimo technologijos